Send inquiry
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Takuu

TAKUU

Kaikkia turboahtimia huoltaa joukko asiantuntijoita, joilla on tarvittava koulutus ja siihen vaadittava erikoistekniikka.

Testaamme kaikki kunnostetut turboahtimet tarkasti ennen kuin ne laitetaan myyntiin. Sen myötä voit luottaa meiltä ostamasi kunnostetun turboahtimen laatuun.

BR Turbo myöntää 12 kuukauden takuun turboahtimille viallisen työn tai osien suhteen.

TAKUUEHDOT

Takuusopimus koskee BR Turboa ja sen asiakkaita ja se ulottuu alkuperäisen myynnin loppukäyttäjään. Jos ajoneuvo tai moottori, johon turbo on asennettu, myydään myöhemmin, takuu ei siirry automaattisesti uudelle omistajalle.

Jotta takuu on voimassa, kaikki ajoneuvon mahdolliset ongelmat on ratkaistava ennen turboahtimen asentamista. BR Turbo ei ole vastuussa sellaisesta vioittumisesta, joka johtuu ulkoisista tekijöistä kuten öljyn puutteesta, öljyn saastumisesta, iskuvaurioista, vaurioituneesta välijäähdyttimestä, ylikuumenemisesta jne.

Takuu evätään, jos ajoneuvon moottoria on muutettu tehon nostamiseksi eikä BR Turbolla ei ole tästä tietoa kunnostamisen aikana. Samoin takuu voidaan mitätöidä, jos ajoneuvoa muutetaan tehon nostamiseksi uuden turboahtimen asentamisen jälkeen ja sen takia turboahdin rikkoutuu.

Jos jokin osista vioittuu takuuaikana viallisen materiaalin tai työn takia, BR Turbo vaihtaa tai korjaa turboahtimen ilmaiseksi.

12 kuukauden takuu koskee kaikkia turboahtimia, takuu alkaa myyntipäivänä. Jos selvitys osoittaa, että kaikkia alla lueteltuja ehtoja ei ole noudatettu, takuu raukeaa.

 1. Reklaamatioita käsitellään vain takuukortissa mainittuna takuuaikana.
 2. Takuu raukeaa, jos valmistajan ohjeita ja sääntöjä ei ole noudatettu turboahtimen asennuksen tai käytön aikana.
 3. Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
  • Jos turbon huolto/korjaus on suoritettu jonkun muun kuin BR Turbon toimesta
  • Jos turboahtimessa on merkkejä ulkoisista häiriötekijöistä tai luvattomien henkilöiden korjausyrityksistä
  • Jos turboon on tehty luvattomia muutoksia, joita valmistaja ei hyväksy
  • Jos turboahtimen rakenteessa tai järjestelmässä on luvattomia muutoksia
  • Jos turboahdinta ei ole asennettu oikein tai sitä on käytetty väärin.
 4. Takuu ei koske:
  • Mekaanisia vaurioita
  • Osien saastumisen tai turbon sisällä olevien vieraiden esineiden aiheuttamaa vauriota
  • Vaurioita, jotka aiheutuvat voitelun puutteesta tai väärän tyyppisistä nesteistä moottorissa (polttoaine, öljy)
  • Vaurioita, jotka aiheutuvat muiden kuin tehtaalla hyväksyttyjen materiaalien tai varaosien käytöstä.
 5. Takuu ei kata kuluvia osia ja varaosia, joilla on rajoitettu käyttöikä.
 6. Takuu ei kata palvelua tai varaosia (kuten öljyä tai suodattimia).